Nyheter
Mr Music Hits
Maximum Dance
Sveriges Bästa Dansmusik
Mr Music Country
Mr Music Special
 

 

 

Bli medlem


Prenumerationsvillkor Mr music

1. INLEDNING
InProdicon Digital Media AB (IPDM), tillhandahåller på nedan angivna Villkor en tjänst som innebär ett medlemskap i Mr Music där registrerad Användare/Medlem får en CD skiva skickad till sig 12 gånger per år. Dessa Villkor utgör fullständigt avtalsinnehåll mellan IPDM och medlemmen i Mr Music.

2. MEDLEMSKAP
Medlemskap i Mr Music erhålls genom att fylla i och skicka in registreringsformuläret som finns på mrmusic.se eller genom annan registrering som samlas in av ansvarig tredje part. Endast fysiska personer över 18 år med behörighet att ingå och fullfölja avtal får bli medlemmar. Som medlem är du skyldig att uppge korrekta person- och adressuppgifter samt se till att dessa uppgifter hålls uppdaterade. Genom registrering bekräftar du att du tagit del av och accepterat dessa Villkor samt åtar sig att följa Villkoren samt IPDMs instruktioner för medlemskapet.

3. KONTAKTUPPGIFTER

Mr Music
Box 9259
400 96 Göteborg

Tel: 031 - 83 42 08
Helgfria vardagar: 10.00–14.00

Org. nr 556807-9585

E-post: info@mrmusic.se

4. FAKTURERING OCH BETALNING
Med varje försändelse av skivan/skivorna medföljer faktura avseende aktuell försändelse. Faktura förfaller till betalning minst 14 dagar efter fakturadatum. Vid påminnelse tillkommer en avgift. Efter två påminnelser överlämnas fakturan till inkassoföretag. Om betalningsskyldigheter gentemot IPDM inte fullföljs äger IPDM rätt att stänga av medlemmen. Vid avstängning avslutas utskicken av skivor och Medlemmen erhåller ej ytterligare försändelser. Medlem blir återaktiverad först då IPDM kan verifiera att betalning skett.

5. ANSVAR OCH ERSÄTTNING


A) AVTALSTID OCH UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP.
Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap genom att meddela IPDM via e-postadress som finns angiven på Hemsidan, per telefon eller brevledes. Medlemskapet avslutas när du uppfyllt dina åtagande, när samtliga pågående försändelser avslutats och IPDM erhållit betalning för eventuella utestående avgifter. Medlem som tidigare blivit avstängd från Mr Music äger varken rätt att registrera sig igen eller använda annan Medlems konto utan att särskilt tillstånd först inhämtats från IPDM. IPDM förbehåller sig rätten att fritt säga upp ett medlemskap. IPDM äger vidare rätt att fritt besluta avveckla Mr Music och säga upp samtliga medlemskap.

B) ÅNGERRÄTT
Som medlem har du enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) alltid 14 dagars ångerrätt.

Ångerrätten börjar gälla när du tar emot din leverans. Materialet skall vara i sitt ursprungliga oanvända skick och i sin originalförpackning för att ångerrätten skall gälla. Om du vill utöva din ångerrätt skall du lämna eller skicka tillbaka Materialet till InProdicon Digital Media AB. IPDM återbetalar eventuell erlagd betalning inklusive porto och packavgift inom 30 dagar från den dag då IPDM tog emot materialet i retur. Kostnaden för returfrakten får du som medlem själv stå för. Vid delretur återbetalas inga avgifter.

C) REKLAMATION OCH KONSUMENTSKYDD
Om du önskar reklamera en vara pga. att du inte är nöjd med kvaliteten eller felaktigheter i ordern ska reklamation ske så snart felet upptäckts. Skäl till reklamationen ska bifogas. IPDM ersätter dig enligt önskemål dvs. nya varor intill det värde som motsvarar den returnerade leveransen alternativt få tillbaka erlagd betalning. IPDM står för risken att varorna skadas eller kommer bort under transporten till medlemmen.

D) LEVERANSFÖRSENINGAR
Normalt sker leverans inom 5-30 arbetsdagar efter beställningen inkommit. Om IPDM inte kan leverera hela beställningen samtidigt betalar medlemmen endast för en frakt.

E) FORCE MAJEURE

IPDM är fri från ansvar om IPDMs fullgörande av förpliktelser förhindras eller försvåras av omständighet utanför IPDMs kontroll som IPDM inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder IPDM inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (t.ex. myndighetsbestämmelse, arbetskonflikt, olyckshändelser, force majeure, fel i allmänna kommunikationer, postgång m.m.).

F) HEMSIDA
IPDM kan under vissa perioder vara tvungen att stänga ner webbsidan pga uppdateringar, service osv och ersätter inte medlemmen för att webbsidan är stängd. Medlemmen äger inte i något fall rätt att rikta krav mot IPDM på grund av driftstörningar, eller för att Hemsidan inte varit åtkomlig, fungerat tekniskt tillfredsställande eller innehållit datavirus eller liknande fel. IPDM ansvarar inte för korrektur- eller skrivfel på Hemsidan.

6. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
IPDM är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss som medlem och dessa behandlas av IPDM för att kunna administrera ditt medlemskap, samt i marknadsföringssyfte. Dina personuppgifter kan lämnas ut till och behandlas av samtliga klubbar inom IPDM och våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål. Som ett led i marknadsföringen gör vi även kundanalyser med stöd av dina uppgifter.

Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för direktmarknadsföring eller om du vill ändra/rätta till några uppgifter, skriv till:

InProdicon Digital Media AB

InProdicon Digital Media AB
Box 9259
400 96 Göteborg


Eller ring på tel: 031 - 83 42 10

Som kund/medlem hos IPDM har du rätt att en gång per år få information om hur dina personuppgifter används. Skicka i så fall din begäran till adressen ovan.

7. ÄNDRING AV VILLKOR

IPDM förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor under pågående medlemskap genom att informera om sådan ändring på Hemsidan och/eller via annan kontaktsätt. De nya villkoren träder i kraft tidigast tio (10) dagar efter att de gjorts tillgängliga/meddelats.

8. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER
IPDM har rätt att utan Medlemmens samtycke överlåta samtliga eller delar av de rättigheter och skyldigheter som framgår av dessa Villkor. Vid eventuell överlåtelse kommer IPDM på Hemsidan informera om vem som efter överlåtelsen har övertagit rättigheterna eller skyldigheterna. Medlem äger inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor.

9. TVIST
Vid tvister som vi inte lyckas lösa tillsammans rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden. Vi följer alltid deras rekommendationer. Konsumentköplagen, som tillvaratar dina intressen som kund/medlem gäller naturligtvis också när du handlar hos oss